Sveriges nästa Statsminister

Ulf Kristersson om välfärden:

”Målet är inte ett checksystem med lite mer individuella val inom ramen för ett kollektivistiskt tänkande i övrigt. Målet är att den kollektiva välfärdspolitiken i alla dess former och skepnader måste göra andra förlegade socialistiska system sällskap på historiens skräphög.

Förpassa den Svenska välfärden till historiens skräphög